Ολοι στον Ναό, με φωνή, ψυχή και πρόκριση στον Ολυμπιακό...