Η εξυγίανση στα καλύτερά της. Ζήτω οι μέρες της κάθαρσης...