Πάει και το πόλο, τελείωσε κι αυτό, παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό!