Ντουντούκα
Τι ΚΑΥΛΑ (να είσαι Ολυμπιακός)!
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 FM

Μεγάλος διαγωνισμός για δύο διπλά εισιτήρια στο Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!

Μεγάλος διαγωνισμός για δύο διπλά εισιτήρια στο Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε!
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 - 23:22
ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΠΛΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΕΙΛΕ SMS G7 (ΚΕΝΟ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟ 54154
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΑΠΟ ΣΤΕΘΕΡΟ Η ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ 901 901 4222
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΙΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. Η εταιρία «MISSION 101 IKE» (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει τον διαγωνισμό «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ», με έπαθλο δύο διπλά εισιτήρια για τον αγώνα Ολυμπιακος - Φενερμπαχτσε για τον νικητή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια εταιρία και στον τεχνικό πάροχο, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS), στον αριθμό 54154 (με χρέωση 1,49€/sms συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), γράφοντας το μήνυμα G7 (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή να καλέσουν από σταθερό ή κινητό στον δεκαψήφιο αριθμό 9019014222 (με χρέωση από σταθερό 1,56€/κλήση και κινητό 2,08€/κλήση (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ηχογραφώντας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
4. Κάθε sms και κλήση, θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και θα καταχωρείται στο αρχείο των συμμετεχόντων στην κλήρωση. Ο συμμετέχων μπορεί να στείλει όσα γραπτά μηνύματα (sms) ή να καλέσει όσες φορές επιθυμεί, αφού κάθε sms ή κλήση θα αποτελεί μια ανεξάρτητη συμμετοχή.
5. Σε κάθε εισερχόμενο/η sms ή κλήση, θα αντιστοιχεί ένας 6ψήφιος μοναδικός κωδικός αριθμός (κουπόνι), ο οποίος θα αποστέλλεται με δωρεάν απαντητικό μήνυμα/sms ή θα δίνετε μέσω ηχογραφημένου μηνύματος/κλήση και ο οποίος θα μπορεί να εξαργυρωθεί από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (εντός 30 ημερών), σε ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες ή προϊόντα από τον δικτυακό τόπο www.instawin.gr.
6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 27/10/2021 στις 17:00΄ έως τις 23/11/2021 στις 00:30΄.
7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν αποστείλει sms στο 54154 ή που έχουν καλέσει στο 9019014222, εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του διαγωνισμού και συνοδεύονται κατά την καταχώρησή τους από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.
8. Η διοργανώτρια εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων, είναι ο κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία αποστέλλει το sms στο 54154 ή έχει πραγματοποιήσει κλήση στο 9019014222 ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης, από την οποία έλαβε μέρος στο διαγωνισμό.
9. Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου, είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του νικητή (π.χ. διαβατήριο) και τον αριθμό ΑΜΚΑ.
10. Το όνομα του νικητή, θα ανακοινώνεται από την διοργανώτρια εταιρεία στο τέλος της εκπομπής, αμέσως μετά την κλήρωση. Η διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον νικητή εντός 2 ημερών από την ανακοίνωση/δημοσίευση του ονόματος του, για τις λεπτομέρειες παραλαβής του επάθλου.
11. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του ονόματος του νικητή μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
12. Ο νικητής, θα αναδεικνύεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο random (τυχαίο αλγόριθμο με πιστοποιημένη γεννήτρια), που θα διεξάγεται μεταξύ όλων όσων έστειλαν sms ή πραγματοποίησαν τηλεφωνική κλήση, σύμφωνα με προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Διοργανώτριας στις 23/11/2021 και ώρα 00:30΄ και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε απευθείας μετάδοση από την εκπομπή.
13. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλη υπηρεσία ή προϊόν. Διευκρινίζεται πως όλοι οι προβλεπόμενοι -από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία- φόροι αλλά και κάθε έξοδο και μετακίνηση/μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση των δώρων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον νικητή.
14. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει το δώρο του διαγωνισμού ή/και τις ημερομηνίες για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, μετά από σχετική ενημέρωση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.
15. Η διοργανώτρια εταιρεία και ο τεχνικός πάροχος διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώσουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Γραπτά μηνύματα SMS ή ηχογραφημένες κλήσεις χωρίς ή/και ακατανόητο περιεχόμενο, θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
16. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή των παροχών κινητής τηλεφωνίας ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, που είτε οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του τεχνικού παρόχου (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν η διοργανώτρια εταιρεία ή/και ο τεχνικός πάροχος.
17. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τον τεχνικό πάροχο για λογαριασμό της Διοργανώτριας, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που περιγράφεται αναλυτικά στους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1885511.
18. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παρόντων όρων και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
19. Το κείμενο των όρων θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο www. facebook.com/Ante geia official est 1999 καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του.
20. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

Διαβάστε επίσης