(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 07/08/2017)