(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 13/09/2017)