(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 05/10/2017)