(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 16/10/2017)