(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 13/11/2017)