(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 18/11/2017)