Ντουντούκα
Πάμε, Θρύλε! Πρόκριση στο Λονδίνο!
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 FM

Η ΕΕΑ εφάρμοσε το νόμο της πολυϊδιοκτησίας - Αυτό δεν έπρεπε;

Η ΕΕΑ εφάρμοσε το νόμο της πολυϊδιοκτησίας - Αυτό δεν έπρεπε;
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 - 23:25
Αρθρογράφος: Βαϊος Μπαλάφας
ΒΑΪΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΠΑΟΚ και Ξάνθη βρίσκονται στον γκρεμό. Η ΕΕΑ αποφάσισε ότι υπάρχει πολυϊδιοκτησία με κοινό πρόσωπο τον Ιβάν Σαββίδη και εφάρμοσε το νόμο που «υπαγορεύει» ανάκληση των πιστοποιητικών τους και αποβολή από το πρωτάθλημα. Αυτό δεν έπρεπε; Ένα άλλο ερώτημα είναι από πότε η εφαρμογή του νόμου έχει να κάνει με το ποιες ομάδες αφορά; Όλοι δεν είναι ίσοι απέναντι στο νόμο, σύμφωνα με το Σύνταγμα; «Σκληρός νόμος αλλά νόμος», δεν έλεγαν οι Λατίνοι;

ΠΑΟΚ και Ξάνθη δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει θέμα πολυϊδιοκτησίας άφησαν ένα... βουνό από αναπάντητα ερωτήματα στην ακρόαση της 16ης Ιανουαρίου. Το επιχείρημα πως ο ΠΑΟΚ ανήκει στη σύζυγο και στον γιό του Σαββίδη μόνο γέλιο προκάλεσε.

«Εξαφανισμένοι» Σαββίδης, Πανόπουλος...

Άλλωστε, είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη να έχουν λογοδοτήσει για μια τόσο σοβαρή υπόθεση και να μην έχουν εμφανιστεί ο Ιβάν Σαββίδης από τη μια μεριά και οι Πανόπουλος, Συγγελίδης από την άλλη, ώστε να δώσουν εξηγήσεις στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ακόμη το ...κρυφτό προτίμησε τόσο ο Πιαλόγλου που έλεγε ότι θα έδινε απαντήσεις, όσο και ο Καλπαζίδης. Φοβήθηκαν κάτι;

Ειδικά για τον ΠΑΟΚ το θέμα δεν ήταν ο Σαββίδης αλλά, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, ότι δεν απάντησε σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των εταιριών, κυρίως των DIMERA, RFA. Επίσης, πως είναι δυνατόν να παρέμειναν στη VIALAND οι Πανόπουλος, Συγγελίδης αλλά να μην ασκούν διοίκηση, όπως ειπώθηκε (πάντα σύμφωνα με πληροφορίες) στην ακρόαση ΕΕΑ;

Δεν απάντησαν για την... ταμπακιέρα

Γιατί ο Καλπαζίδης δεν απάντησε πως μετέφερε 6,7 εκατ. ευρώ από την RFA στη DIMERA και γιατί ο εκπρόσωπος της δεύτερης στην ΕΕΑ δεν θυμόταν αν συνεργάζεται με τον Καλπαζίδη; Παράλληλα την ακρόαση ειπώθηκε ότι η εταιρία RFA του Καλπαζίδη πλήρωσε 1,7 εκατ. ευρώ σε επτά παίκτες του ΠΑΟΚ και το ποσό κατατέθηκε στην Κύπρο, μια κίνηση που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την έκβαση της υπόθεσης...

Τα παραπάνω αποτελούν κάποιες επισημάνσεις σχετικά με την ακρόαση των ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Όμως, δόθηκε η εντύπωση πως δεν μίλησαν για την... ταμπακιέρα, όπως το ίδιο ισχύει και για την ανακοίνωση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ.

Αυτός είναι ο νόμος

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε ότι υπάρχει πολυϊδιοκτησία και ότι ΠΑΟΚ και Ξάνθη παραβίασαν την παράγραφο 9 του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., Μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης ΑΑΕ, του ιδίου ή άλλου αθλήματος.

Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ` οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.»

Αρα, δεδομένη και η ποινή όπως την αναφέρει η παράγραφος 12 του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999:

«Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον».

Και στον εισαγγελέα ο φάκελος

Και κάτι που πέρασε απαρατήρητο. Η ΕΕΑ διαβίβασε τον φάκελο και στον εισαγγελέα, άρα μπορεί να προκύψουν και μεγαλύτερες ευθύνες. Αντιγράφουμε μέρος της απόφασής της: «Διαβιβάζει την απόφαση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 13 του ν. 2725/1999».

Τι αναφέρει η παράγραφος 13; «Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοχών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων, των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα».

Το πόρισμα με την απόφαση της ΕΕΑ είναι δεσμευτικό για την αθλητική δικαιοσύνη. ΠΑΟΚ και Ξάνθη μπορούν να το προσβάλλουν στα Διοικητικά Δικαστήρια ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Διαβάστε επίσης