(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 10/10/2017)