(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 10/08/2017)