(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον «ΓΑΥΡΟ» στις 13/08/2017)