Ντουντούκα
Θρύλε των γηπέδων, Ολυμπιακέ!

«Η Φωνή του Θεού – Floor Manager»