Ντουντούκα
Θρύλε των γηπέδων, Ολυμπιακέ!

ΑΜΠΙ ΑΝΤΡΙΟΥΣ