Ντουντούκα
Θρύλε των γηπέδων, Ολυμπιακέ!

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ